Badania wymagane na prawo jazdy

Uprawnienia do prowadzenia pojazdów silnikowych przydają się nie tylko w codziennym życiu – są również niezbędne do wykonywania bardzo wielu zawodów. Aby je uzyskać, nie wystarczy jednak jedynie opanować zasady prowadzenia pojazdu, ale również udowodnić, że ma się również odpowiednie zdrowotne predyspozycje. Dlatego niezbędne jest przejście badań lekarskich. Na czym one polegają?

Na czym polega badanie lekarskie na prawo jazdy?

Podstawą badań dla kierowców są badania okulistyczne. Najprostszą metodą sprawdzenia stanu wzroku jest odczytywanie przez badanego liter z tablicy okulistycznej, czyli tablicy Snellena. W celu przeprowadzania badania pacjent staje w odległości około 5 metrów od tablicy, następnie zasłaniając jedno oko, odczytuje znaki nazywane optotypami. Następnie badanie powtarzane jest dla drugiego oka. Optotypy mają zazwyczaj postać liter różnej wielkości – na podstawie tego, jakiej wielkości litery badany jest w stanie odczytać, lekarz ocenia ostrość jego widzenia.

Poza badaniem wzroku lekarz przeprowadza również proste badanie słuchu, badania psycholog -iczne i neurologiczne, sprawdza ciśnienie oraz przeprowadza wywiad dotyczący chorób przewlekłych oraz przyjmowanych leków. W niektórych przypadkach zaleca on wykonanie dodatkowych badań, np. EKG. Dopiero po ich przyprowadzeniu wystawiane jest zaświadczenie o zdolności do kierowania pojazdami.

Gdzie wykonać badanie?

Badania na prawo jazdy można wykonać w każdym ośrodku specjalizującym się w badaniach medycyny pracy – np. przychodni Medan. Skierowania na badania wydaje ośrodek szkolenia kierowców po zapisaniu się na kurs prawa jazdy. Badania lekarskie są ważne przez 15 lat od daty wystawienia prawa jazdy – po upłynięciu tego czasu badania trzeba powtórzyć, by przedłużyć ważność prawa jazdy. W przypadku kierowców zawodowych czas termin ważności badań wynosi 5 lat, z kolei kierowcy zawodowi, którzy przekroczyli 60 rok życia muszą je powtarzać do 30 miesięcy.

Dlaczego badania lekarskie są tak ważne?

Dobry wzrok, słuch, zdolność do szybkiej oceny sytuacji na drodze i reagowania na zagrożenia – to wszystko jest niezbędne do bezpiecznego, odpowiedzialnego prowadzenia pojazdu. Dlatego zgodnie z prawem badania lekarskie są niezbędne do uzyskania prawa jazdy. Po przeprowadzeniu badania osoba starająca się o uprawnienia musi udać się wydziały komunikacji w miejscu zamieszkania – jest to jeden z dokumentów niezbędnych do uzyskania numeru PKK, potrzebnego do rozpoczęcia kursu oraz zapisania się na egzamin państwowy.