Jak wygląda aktualna sytuacja frankowiczów i gdzie mogą oni szukać pomocy?

Niski kurs franka spowodował, że wiele osób kupujących nieruchomości zdecydowało się na zadłużenie w szwajcarskiej walucie. Gdy frank się umocnił, raty kredytów poszybowały wysoko w górę, a kredytobiorcy znaleźli się w bardzo niekorzystnej sytuacji, gdyż ich zadłużenie zaczęło się powiększać. Frankowicze zaczęli więc dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Obecnie sprawy frankowe są nadal przedmiotem wniosków sądowych.

Czy sytuacja frankowiczów jest nadal zła?

Sytuacja osób, które zaciągnęły kredyt we frankach, nadal jest niekorzystna. Jednak ponad 90% postępowań kończy się wygraną kredytobiorców. Tak ogromna liczba spraw frankowych powoduje niestety duże zakorkowanie sądów, stąd na wyroki trzeba czekać kilka lat. Zainteresowanie ugodami ze strony frankowiczów jest niewielkie, a sytuacja finansowa części banków się pogarsza. Dlatego, jeżeli jeszcze nie złożyłeś pozwu – warto zrobić to jak najszybciej.

Jak zauważa radca prawny z kancelarii Legal Liability w Łodzi: Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne we frankach, są coraz bardziej świadomi swoich praw, dlatego przy pomocy doświadczonych ekspertów składają powództwa wobec banków. Frankowicze mogą dochodzić swoich roszczeń zarówno w trakcie spłacania kredytu, jak i po jego spłaceniu.

Co mogą zrobić frankowicze i gdzie mają szukać pomocy?

Frankowicze mogą dochodzić swoich praw na drodze sądowej, gdy bank nie poinformował ich o ryzyku związanym z kredytami we frankach. Mowa o sytuacji, gdy umowa kredytu zawiera klauzule abuzywne, a jej treść nie była wcześniej uzgodniona i została narzucona przez bank. Każdy, kto zaciągnął kredyt we franku szwajcarskim, może wystąpić z pozwem do sądu o stwierdzenie nieważności umowy lub odfrankowanie umowy.

Stwierdzenie nieważności umowy o kredyt we frankach skutkuje tym, że umowa traktowana jest tak, jakby nigdy nie została zawarta. Z kolei, w przypadku odfrankowania umowy, eliminowane są tylko niedozwolone postanowienia, a w pozostałym zakresie umowa nadal jest wiążąca.

W sprawie frankowej najlepiej zwrócić się do doradcy kredytowego lub doświadczonej kancelarii, która pomaga frankowiczom w przygotowaniu i złożeniu pozwu, w negocjacjach z bankiem oraz doradza w sprawach związanych z kredytami frankowymi. Kancelaria frankowa dokładnie sprawdzi klauzule niedozwolone w umowie kredytu oraz wyliczy kwotę roszczenia wobec banku.