Kto powinien przejść badania sanepidowskie?

Badania sanepidowskie są wykonywane u pracowników określonych branż w celu monitorowania ich stanu zdrowia i zapewnienia w miejscach, w których pracują odpowiednich standardów higienicznych. W Polsce przepisy dotyczące branż, których pracownicy są zobligowani do przejścia przed rozpoczęciem pracy w danym miejscu, badań sanepidowskich, są regulowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. W naszym artykule dokładnie omawiamy, pracownicy, których branż powinni przejść badania sanepidowskie.

Co to są badania sanepidowskie?

Badania sanepidowskie są stosowane w potwierdzeniu, że pacjent jest zdrowy, nie jest nosicielem żadnych chorób zakaźnych lub pasożytniczych i w związku z tym wykonując określony rodzaj pracy może mieć kontakt z żywnością i z innymi ludźmi. Jak tłumaczy nasz rozmówca, lekarz z Przychodni MEDAN w Jarocinie:

Badania sanepidowskie polegają na analizie dostarczonych do laboratorium przez pacjenta próbek kału. Po otrzymaniu negatywnych wyników badań pacjent musi się z nimi udać do lekarza medycyny pracy, który na tej podstawie będzie mógł mu wydać zaświadczenie o zdolności do pracy w danych warunkach.

W jakich przypadkach największe znacznie mają badania sanepidowskie?

Pracownicy branży spożywczej i gastronomii

Obowiązek wykonania badań sanepidowskich dotyczy np. osób pracujących w gastronomii, czyli np. kucharzy, kelnerów, a także pracowników piekarni, sklepów mięsnych, mleczarni, czyli miejsc, w których w związku z charakterem wykonywanej pracy ma się kontakt z żywnością. Badania te mają na celu sprawdzenie, czy osoby te są wolne od chorób zakaźnych, takich jak np. wirusowe zapalenie wątroby czy gruźlica, które mogą być przenoszone poprzez żywność.

Pracownicy placówek oświatowych

Badania sanepidowskie powinni tez przechodzić nauczyciele, wychowawcy, pracownicy przedszkoli, żłobków i innych rodzajów placówek oświatowych. Jest to związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa mającym z nimi kontakt dzieciom i młodzieży oraz ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z szerzeniem chorób zakaźnych.

Pracownicy opieki zdrowotnej

Osoby pracujące w sektorze opieki zdrowotnej, czyli lekarze, pielęgniarki i położne również muszą regularnie przechodzić badania sanepidowskie. Jest to związane z ryzykiem związanym z potencjalnymi zakażeniami w środowisku medycznym oraz koniecznością ochrony pacjentów przed ewentualnymi zagrożeniami zdrowotnymi.

Obowiązek dotyczy też osób, które pracują w produkcji, dystrybucji i sprzedaży leków.

Pracownicy przemysłu kosmetycznego

Osoby pracujące w salonach kosmetycznych, salonach fryzjerskich czy zakładach kosmetycznych również są objęte obowiązkiem przeprowadzenia badań sanepidowskich. Jest to związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa klientom, którzy korzystają z usług kosmetycznych i fryzjerskich.