Usługi kominiarskie

Nasz zakład kominiarskie istnieje już od wielu lat i świadczy usługi kominiarskie w tym czyszczenie komina oraz przeglądy kominiarskie .Usługi kominiarskie wykonujemy nie tylko dla osób prywatnych, ale również dla firm i przedsiębiorstw państwowych w lokalizacji jaką jest i okolice.

KOMINIARZ

Zawód kominiarza nie jest łatwą pracą, a do tego niesie za sobą bardzo dużą odpowiedzialność. Kominiarz jest rzemieślnikiem, który zajmuje się czyszczeniem i sprawdzaniem stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Coraz rzadziej spotykani są mistrzowie i czeladnicy w tym zawodzie.

MISTRZ W NASZEJ FIRMIE – DOŚWIADCZENIE

Każdy nasz kominiarz to mistrz w swoim fachu. Posiadamy niezbędne uprawnienia, profesjonalny sprzęt wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Tylko dzięki kilkuletniej szkole i praktyce jako czeladnicy mogli przyjąć tytuł jako MISTRZ KOMINIARSKI, czyli najwyższa pozycja w hierarchii zawodu kominiarza.

Działamy precyzyjnie i rzetelnie! Każde usługi kominiarskie czy to czyszczenie komina lub okresowe przeglądy kominiarskie , zaczynamy od analizy stanu faktycznego w danym miejscu, później dopiero przechodzimy do wykonywania pracy.

USŁUGI KOMINIARSKIE

Oferta naszego zakładu kominiarskiego świadczy bogate i rzetelne usługi kominiarskie w których skład wchodzą obowiązkowe działania kominiarskie wymagane przez prawo:

czyszczenie komina – kominiarz cennik

przeglądy kominiarskie :

 • czyszczenie przewodów spalinowych (2 x rok)
 • czyszczenie przewodów dymowych (4 x rok)
 • czyszczenie przewodów wentylacyjnych (1 x rok)

kominiarz cennik

okresowa kontrola kominiarska :

 • kontrola stanu technicznego podstawowych elementów: przewody kominowe, podłączenie dymowe, podłączenia spalinowe, podłączenia wentylacyjne. ( co najmniej 1x rok)
 • obiekty wielko powierzchniowe (2 x rok)

kominiarz cennik

Nasze usługi kominiarskie chcemy dostosować do Państwa indywidualnych potrzeb i sytuacji technicznej, której będziemy musieli podołać. Odbiorcami Naszych usług kominiarskich są: Wspólnoty Mieszkaniowe, administratorzy Wspólnot Mieszkaniowych oraz indywidualni Klienci.

DLACZEGO I PO CO CZYSZCZENIE KOMINA JEST POTRZEBNE

Czyszczenie komina nie jest tylko wymogiem prawnym, warto zwrócić uwagę na aspekty związane
z bezpieczeństwem mieszkańców wspólnot mieszkaniowych czy naszych rodzinnych domów. Regulacja prawna została oparta na dokładnych faktach i niebezpiecznych zdarzeniach, którym trzeba przeciwdziałać.

Powody dla których usługi kominiarskie są wskazane:

nieczyszczony komin ulega samozapłonowi – nagromadzona sadza powstała w wyniku spalania się węgla, ulega samozapłonowi, co może doprowadzić do wybuchu pożaru. Temperatura do której dochodzi podczas spalania się takiego aktywa, sięga aż 12000’C.

nieczyszczony komin może doprowadzić do zatrucia się czadem

SMOG – nie czyszczony komin to siedlisko niebezpiecznych substancji toksycznych i groźnych dla zdrowia. Zanieczyszczają one powietrze i wpływają na stan zdrowia ludzi. Przekrój kanału kominowego zmniejsza swoja średnice, ponieważ gromadzi się w nim sadza. potem w postaci czarnego dymu zanieczyszczają okolice (nieutlenione związki węgla
i wodoru). Jest to tak zwany SMOG!

dłuższy czas uzyskiwania temperatury – poprzez komin dostarczane jest powietrze, które jest niezbędnym elementem biorącym udział w cyklu spalania. Skutkiem nie dostarczenia wystarczającej ilości potrzebnych czynników dochodzi do nieefektywnego spalania. W ten czas trzeba spalić więcej paliwa, aby uzyskać odpowiednie wartości temperatury.

PRZEGLĄDY KOMINOWE – OBOWIĄZEK PRAWNY

Zasady prawne wykonywania przez rzemieślników usługi kominiarskie takich jak:

czyszczenie komina i przeglądy kominiarskie .

Ustawa Prawo budowlane

(z dnia 7 lipca 1994, Dz.U. z 1994 roku, Nr 89, poz. 414; z późniejszymi zmianami)

art. 62.

1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:

1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c), powinny przeprowadzać:

1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 21 kwietnia 2006 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

(Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)

Rozdział 7

Instalacje i urządzenia techniczne

§ 30.

1. W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia
z przewodów dymowych i spalinowych:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej cztery razy w roku;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej dwa razy w roku.

2. W obiektach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

RADY – CHROŃ DOM PRZED POŻAREM

Pamiętaj, że wybór dobrego kominiarza w Twojej okolicy to nie tylko wymóg prawny, ale również bezpieczeństwo dla Ciebie.

Sam również możesz codziennie zapobiegać niebezpieczeństwom, które mogą wiązać się z ogrzewaniem.

 • Sam zlecają wykonanie usługi kominiarskie rzetelnej firmie, której kominiarz wykona pracę rzetelnie i sprawnie. Firma z odpowiednimi kwalifikacjami, posiadające
  w swojej ofercie usługi kominiarskie , może wykonać to zlecenie.
 • Nie spalaj śmieci oraz innych materiałów, które mogą zagrażać środowisku.
 • Nie zatykaj klatek, które są kratkami wentylacyjnymi w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi
 • Dbaj o czystość i drożność klatek wentylacyjnych.

OPINIE

Kontakt

Nie wiesz ile kosztuje czyszczenie komina? Nie wiesz jak często wykonuje się przeglądy kominiarskie?

Chcesz wiedzieć czy kominiarz cennik mieści się w Twoich funduszach?

Na te i inne pytania odpowiemy pod numerem telefonu:

Nasze usługi kominiarskie : czyszczenie komina czy też przeglądy kominiarskie to gwarancja rzetelności i bezpieczeństwa.